21 stycznia 2020

Błędne koło nieterminowej spłaty należności skończy się wraz z powierzeniem nam stałej obsługi wierzytelności w Państwa firmie.

 

W Polsce w terminie reguluje się jedynie 20% faktur, a co 10 płatność jest opóźniona o ponad pół roku – zatory płatnicze to rak polskiej gospodarki. Blisko 90% przedsiębiorców postrzega zatory płatnicze jako zagrożenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Najgorzej mają mali i średni przedsiębiorcy, u których raptem 1/5 zobowiązań jest płacona zgodnie z terminem. Dla porównania, w nieodległej Danii terminowo spłacanych jest 83,3% faktur, w Niemczech 78,8%, a średnia na terenie Unii Europejskiej wynosi ponad 80% - w Polsce, zaś jest na odwrót. Wszystko to jest winą braku wprowadzenie przez przedsiębiorców w ich firmach, przedsiębiorstwach, spółkach, strukturach zarządczych i finansowych zewnętrznego systemu kompleksowej obsługi wierzytelności i windykacji należności od pierwszego dnia oraz wdrożenia w życie przez przedsiębiorców obsługi prawnej działającej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

 

Niestety, polscy przedsiębiorcy nie korzystają ze sprawdzonych w bardziej rozwiniętych gospodarkach środków ochrony przed nierzetelnymi kontrahentami. Zaledwie 4% przedsiębiorców na stałe korzysta z pomocy jakiejkolwiek kancelarii. Raptem 1% korzysta ze stałej obsługi prawnej. Choć jeszcze bardziej kuriozalnie wygląda to, że co trzeci przedsiębiorca nie podejmuje żadnych działań zmierzających do odzyskania swoich należności, a w efekcie nie tylko udziela nierzetelnemu kontrahentowi nieoprocentowanego kredytu, ale w efekcie przedawniając swoją wierzytelność, dobrowolnie doprowadza do wykonania swoich usług, częstokroć swojej ciężkiej pracy oraz wydatków z własnych pieniędzy przeznaczonych na jej wykonanie dłużnikowi za darmo. W dużej mierze za taki stan rzeczy odpowiada niewiedza i brak odpowiedniej edukacji, lecz największy problem polega na niekorzystaniu przez przedsiębiorców z pomocy Kancelarii oraz nieposiadaniu w swojej firmie wszechstronnej stałej obsługi prawnej.

 

Opóźnienia w płatnościach faktur to zmora przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie tylko traci sporo czasu, nerwów, ale także pieniędzy. Nasza Kancelaria stworzyła indywidualny model rozwiązania problemów przedsiębiorców borykających się z problemem nieuregulowanych faktur i płatności należnych im wierzytelności w terminie. Nasi Klienci są pod szczególną ochroną prawną, a ich faktury płacone są w pierwszej kolejności.

Błędne koło nieterminowej spłaty należności skończy się wraz z ....

Zadzwoń do nas:
+48 728 200 600
Copyright by Wolves Debts Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Realizacja: desigmo.com.pl